Vyhledej
Domov důchodců Dvůr Králové n. L. > Služby občanům > Sociální služby

Domov důchodců ve Dvoře Králové prošel výzkumem SocioRating, jako jediný v ČR.

Redakce, / 1.12.2023, domovduchodcu.kralovedvorsko.cz
V listopadu tohoto roku jsme se odvážili přistoupit ke změření vitality a kvality sociálních vztahů na pracovišti metodou SocioRatingu.

FOTOGALERIE - Měření vitality a kvality sociálních vztahů uvnitř organizace


SocioRating je dotazníkový sociologický výzkum společnosti, jehož výstupem je hodnocení na ratingové škále od A+ až C. Neměří finanční ukazatele společnosti, ale zaměřuje se na měření vitality a kvality sociálních vztahů uvnitř organizace. SocioRating chápe firmu primárně jako sociální systém, který přináší i ekonomické výsledky. Sociální systém tvoří zaměstnanci, jejich postoje a míra identifikace se společností.

Hlavními pilíři analýzy jsou vybrané dimenze identifikačního procesu a firemní kultury, z nichž vychází 5 indexů:
  •  identifikace,
  • důvěry, 
  • inovativnosti, 
  • spokojenosti,
  • zodpovědnosti.
Tyto oblasti jsou pak doplněny o další dimenze, jakými je např. vnímání organizace, hodnoty a pospolitost, styl vedení, systém hodnocení práce, komunikace a informace, spolupráce a atmosféra, seberealizace a iniciativa, externí klientská orientace, společenská odpovědnost a další.

Společnost Accace provádí SocioRating v různých organizacích (školy, školky, výrobní firmy, malé až středně velké společnosti, nebo neziskové organizace). 
Jako domov důchodců jsme jediní v České republice, kteří tímto výzkumem prošli. Jsme velmi rádi, že jsme si mohli vyzkoušet obstát v konkurenčním prostředí. Výsledek je pro nás obrovským oceněním naší dlouhodobé práce zaměřené na kvalitní a zdravé vztahy na pracovišti. 

Tímto děkujeme všem zaměstnancům, kteří tvoří skvělý tým. Pokud budeme v budoucnu shánět nové pracovníky, otevřené dveře budou mít ti, kteří s námi budou sdílet společné hodnoty. 

Lída Lorencová
ředitelka Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem

Další články Domov důchodců Dvůr Králové n. L.

Související články
Nabídka práce: všeobecná sestra
Vaše komentáře

Přečteno 332x